Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Gospodarka > Legalna definicja przedsiębiorcy

Administracja kontra przedsiębiorcy

Niejednokrotnie podkreśla się, że administracja publiczna ma przede wszystkim służyć. Z relacji przedsiębiorców wynika niekiedy zupełnie co innego. Administracja ma pewne obowiązki względem przedsiębiorców. Organy administracji publicznej są zobowiązane do załatwiania spraw przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki. Drugą ważną kwestią jest to, że organ administracji może żądać od przedsiębiorcy takich dokumentów, jakie są wyraźnie wskazane w przepisie i tylko takich. Organ nie może odmówić przyjęcia pism i niekompletnych wniosków, a po ich przyjęciu musi niezwłocznie potwierdzić przyjęcie pisma. W potwierdzeniu należy wskazać datę wpływu, termin rozpatrzenia wniosku, a także pouczenie o środku odwoławczym i informację o uprawnieniach. Niekompletny wniosek po przyjęciu powinien być w określonym terminie i trybie uzupełniony. Bardzo ważnym uprawnieniem przedsiębiorcy jest fikcja prawna, zgodnie z którą w razie nierozpatrzenia wniosku w terminie należy uznać, że organ wydał rozstrzygnięcie zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy. Fikcja wydania decyzji administracyjnej może być jednak wyłączona w szczególnych przepisach ustaw.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.