Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Gospodarka > Prawo do uzyskania interpretacji prawa

Bezprawne działania negotiorum gestora

Osoba prowadząca cudzą sprawę bez zlecenia nie powinna dokonywać zmian w mieniu osoby, której sprawę prowadzi, jeżeli nie ma takiej potrzeby, albo nie przyniesie to żadnej korzyści. Zmiany nie powinny być dokonywane także wbrew wiadomej negotiorum gestorowi woli tej osoby. Mienie to nie tylko rzeczy stanowiące własność danej osoby, czyli prawo własności, ale również przysługujące jej inne prawa majątkowe (np. służebności, zastaw, hipoteka, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, autorskie prawa majątkowe). Należy dodać, że w razie bezprawnych działań wymienionych wyżej negotiorum gestor ma obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego. Jeżeli jednak nie jest to możliwe z powodów prawnych lub faktycznych powinien on naprawić szkodę. W toku dokonywania czynności na rzecz innej osoby negotiorum gestor może czynić nakłady. Przysługuje mu ich zwrot, o ile może zabrać je z powrotem bez uszkodzenia rzeczy. W razie zarządzania nieruchomością i dokonania remontu w postaci malowania ścian i wymiany parkietu zwrot nakładów nie jest możliwy, ponieważ doszłoby do uszkodzenia nieruchomości.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.