Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Rynek walutowy > Złoty polski

Decyzje administracyjne organów koncesyjnych

Organ koncesyjny, podobnie jak każdy inny organ administracji publicznej, posiada kompetencję do wydawania decyzji administracyjnych. Są to indywidualno – konkretne akty administracyjne zawierające określone rozstrzygnięcie i szereg danych niezbędnych do zachowania przez nie ważności. Decyzja administracyjna wydawana przez organ koncesyjny może zawierać rozstrzygnięcie o odmowie udzielenia koncesji, albo ograniczać zakres koncesji bądź wprowadzić pewne zmiany. Decyzja administracyjna odnośnie do koncesji jest wydawana wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy. Nie wydaje się koncesji z urzędu. Cofnięcie koncesji również następuje w drodze wydania decyzji administracyjnej. Organ administracji publicznej musi cofnąć koncesję w przypadku zaistnienia stanu faktycznego wskazanego w ustawie, np. prowadzenie działalności niezgodnie z treścią decyzji o udzieleniu koncesji. W niektórych przypadkach ustawodawca przyznaje jednak organowi koncesyjnemu możliwość wyboru konsekwencji zastosowania normy prawnej. Tego typu przypadki związane z uznaniem organu koncesyjnego są określane jako fakultatywne cofnięcie koncesji.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.