Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Zarabianie i oszczędzanie > Energooszczędny dom

Domniemanie prawdziwości informacji w CEIDG

Ustawodawca posługuje się niekiedy konstrukcją domniemywań prawnych. Można podzielić je na wzruszalne i niewzruszalne. Wzruszalne domniemania charakteryzują się tym, że można je obalić, czyli wykazać, że w rzeczywistości jest inaczej niż nakazuje domniemywać przepis prawny. Z kolei domniemania niewzruszalne są niepodważalne. Domniemanie prawdziwości danych w CEIDG ma na celu ochronę osób trzecich działających w dobrej wierze. Chroni je przed negatywnymi konsekwencjami zamieszczenia w CEIDG nieprawdziwych danych. Przedsiębiorca nie może zasłaniać się tym, że dane nie są prawdziwe, np. względem kontrahenta. Na tym polega domniemanie prawdziwości informacji. Niemniej jest ono domniemaniem wzruszalnym. Wystarczy, że po powzięciu informacji o wpisie niezgodnym z rzeczywistością przedsiębiorca wystąpi niezwłocznie z wnioskiem. W zależności od sytuacji można zażądać sprostowania, uzupełnienia lub wykreślenia wpisu.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.