Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Administracja > Dostęp do informacji w CEIDG

Dostęp do informacji w CEIDG

Prawo do dostępu do informacji przysługuje każdemu, a zatem osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, ale posiadającym zdolność prawną. Dostęp do informacji przysługuje bez względu na obywatelstwo, czy siedzibę. CEIDG udostępnia dane i informacje gromadzone w ewidencji poza numerem PESEL i adresem zamieszkania. Dostęp obejmuje informacje o przedsiębiorcach dotyczące uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień związanych z koncesją, zezwoleniem lub licencją. Wspomniane informacje są przekazywane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez organy koncesyjne. Dane i informacje udostępniane przez ewidencję są jawne i udostępnia się je na stornie internetowej. Zaświadczenia o wpisie w zakresie jawnych danych są wydawane w formie wydruku ze strony internetowej lub dokumentu elektronicznego.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.