Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Konta bankowe > Konto oszczędnościowe

Forma umowy leasingu

Ustawodawca przewidział bardzo rygorystyczną zasadę w odniesieniu do formy umowy leasingu. Musi ona być zawarta na piśmie. Jeżeli ma postać umowy ustnej to umowa leasingu jest bezwzględnie nieważna. Należy dodać, że oprócz zwykłej formy pisemnej ustawodawca przewiduje jeszcze inne formy dokonania czynności prawnych. Są to forma z datą pewną, forma z podpisami poświadczonymi notarialnie oraz forma aktu notarialnego. Wspomniane trzy formy również mogą być zastosowane w przypadku formy umowy leasingu i nie spowoduje do przez to nieważności umowy leasingu. Wynika to z faktu, że są to kwalifikowane formy pisemne, które mogą być zastosowane zamiast zwykłej formy pisemnej. Dopiero pozbawienie umowy formy pisemnej, czyli zawarcie jej w formie ustnej pozbawia ją cechy ważności. Zwykła forma pisemna jest najmniej kosztowna, bo nie wymaga pomocy notariusza.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.