Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl >Artykuły dla kategorii ‘Gospodarka

Administracja kontra przedsiębiorcy

Niejednokrotnie podkreśla się, że administracja publiczna ma przede wszystkim służyć. Z relacji przedsiębiorców wynika niekiedy zupełnie co innego. Administracja ma pewne obowiązki względem przedsiębiorców. Organy administracji publicznej są zobowiązane do załatwiania spraw przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki. Drugą ważną kwestią jest to, że organ administracji może żądać od przedsiębiorcy takich dokumentów, jakie są wyraźnie wskazane w przepisie i tylko takich. Organ nie może odmówić przyjęcia pism i niekompletnych wniosków, a po ich przyjęciu musi niezwłocznie potwierdzić przyjęcie pisma. W potwierdzeniu należy wskazać datę wpływu, termin rozpat

Oddział a przedstawicielstwo przedsiębiorstwa

Oddział nie jest pojęciem tożsamym z przedstawicielstwem przedsiębiorstwa, chociaż w potocznym języku wyrażenia te są uważane za synonimy. W prawie gospodarczym jest zupełnie inaczej. Oddział przedsiębiorstwa jest wyodrębnioną częścią działalności gospodarczej. Charakteryzuje się on samodzielnością organizacyjną. Utworzenie oddziału umożliwia przedsiębiorcy wykonywanie działalności poza siedzibą. Przedstawicielstwo również znajduje się poza siedzibą przedsiębiorcy, niemniej jego zakres działania ogranicza się do promowania i przekazywaniu informacji na temat usług bądź produktów przedsiębiorstwa, które reprezentuje. Najczęściej przedstawicielstwa s

Działalność regulowana – czym się charakteryzuje?

Działalność regulowana jest rodzajem działalności gospodarczej, która charakteryzuje się koniecznością spełnienia przez przedsiębiorcę wymogów prawnych, aby mógł on rozpocząć działalność. Działalność regulowana jest przykładem reglamentacji działalności gospodarczej w polskim systemie prawa. Podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem działalności regulowanej są określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Niezbędnym wymogiem, który musi spełnić przedsiębiorca jest uzyskanie wpisu do rejestru działalności gospodarczej odpowiedniej dla danego typu działalności. Wpis jest dokonywany przez organ, który prowadzi rejestr działalności re