Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl >Artykuły dla kategorii ‘Kryzys finansowy na świecie

Eksperci o polskiej giełdzie

Wielu ekspertów i specjalistów od szeroko pojętej ekonomii zadaje sobie ostatnio pytania o to, w jakim stanie jest tak naprawdę polska giełda. Z jednej strony jest rzeczą wiadomą powszechnie, że nasz kraj nie został jakoś szczególnie mocno doświadczony przez kryzys ekonomiczny, z drugiej trzeba pamiętać, że jednak pewne skutki owego kryzysu są dla nas odczuwalne, a giełda z zasady jest strukturą niezwykle subtelną i skomplikowaną, co sprawia że wszelkie analizowania czy prognozowania napotyka na bardzo istotne, nieraz niemożliwe do pokonania trudności. Większość specjalistów jest zdania, że chociaż nie możemy być tak do końca pewni, że wiedza na podstawie któ

Jaka jest sytuacja w polskich kredytach?

Nie jest tajemnicą że każdy kryzys ekonomiczny, bez względu na swoją moc i czas występowania, wywiera pewien wpływ na przeróżne dziedziny rzeczywistości, a wśród nich także na sektor usług takich, jak szeroko rozumiane kredyty oraz pożyczki. Jednak takie stwierdzenie, choć generalnie poprawne, nie może mieć ambicji, aby być uważane za dostateczne i wyczerpujące opisanie tematu. Powód tego jest banalnie oczywisty: co prawda mamy ogólną wiedzę na temat tego, że każdy kryzys jakoś oddziaływuje na te dziedziny rzeczywistości, jednak nie mamy nawet bladego pojęcie, jakie dokładnie będą konsekwencje w każdym konkretnym przypadku. Oczywiście, zdarzają się takie

Przyszłość sektora pożyczek i kredytów

Wiadomo powszechnie, że pod wieloma istotnymi względami Polacy coraz bardziej przypominają niektóre społeczeństwa państw Europy Zachodniej. Owe podobieństwa są uchwytne na wielu rozmaitych poziomach, ale w ramach niniejszego tekstu zajmiemy się tylko jednym z takich poziomów, a mianowicie tym, że Polacy coraz częściej i coraz chętniej korzystają z różnego rodzaju pożyczek i kredytów „konsumpcyjnych“. Same pożyczki konsumpcyjne to, jeżeli chodzi o polski rynek, rzecz dość nowa i wprowadzona stosunkowo niedawno. Istnienie i funkcjonowanie dziedziny takiej, jak branża kredytów i pożyczek konsumpcyjnych jest jednym z wskaźników rozwinięcia społeczeństwa; istnie