Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl >Artykuły dla kategorii ‘Sektor bankowy

Jakie zagrożenia, wiążą się z zaciągnięciem kredytu?

Jak wiadomo, polski kapitalizm jest dość świeży i niedawny, więc nie zdążył jeszcze osiągnąć takiego stopnia rozwoju, jak kapitalizm w państwach zachodniej Europy. Jestem przekonany, że nie miałoby sensu wyliczanie wszystkich konkretnych względów czy elementów, w których polski kapitalizm jest gorszy i mniej rozwinięty. Rzecz polega raczej na tym, aby możliwie jak najlepiej przeanalizować obecną sytuację i wyprowadzić z niej jakieś słuszne wnioski, podług których następnie będzie można dokonać generalnej oceny stany rzeczy. Wspomniałem już o tym, że nasz kapitalizm jest dość świeży; że nie zdążył jeszcze okrzepnąć, przez co nie zdołał wypracować

Na co należy uważać, decydując się dzisiaj na kredyt?

Bardzo często mówi się o tym, że chociaż polski sektor usług takich, jak szeroko rozumiane kredyty oraz pożyczki, jest stosunkowo młody, to jednak zdążył już wykształcić pewne formy i instytucje, które są właściwie dla sektorów bardziej rozwiniętych. Można więc chyba śmiało powiedzieć, że pod tym względem coraz bliżsi jesteśmy różnym państwom zachodniej Europy, gdzie sektor usług takich, jak kredyty oraz pożyczki, funkcjonuje już od wielu dziesięcioleci. Akcesja do Unii Europejskiej oraz otwarcie naszych rynków na różne zachodnie nowości i nowatorskie koncepcje spowodowały znaczne przyspieszenie i tak już wcześniej dynamicznego rozwoju w dziedzinie u

Dlaczego polskie kredyty i pożyczki mają się nieźle?

Wiadomo powszechnie, że powstanie gospodarki kapitalistycznej w Polsce poskutkowało pojawieniem sie rozmaitych odmian usług komercyjnych usług bankowych, takich jak na przykład szeroko rozumiane kredyty oraz pożyczki. Nie trzeba chyba przypominać, że nasz kapitalizm jest bardzo świeży, i że z tego powodu nie doszło do wykształcenia wszystkich tych rozwiniętych form usług bankowych, jakie są powszechne w Stanach Zjednoczonych oraz w większości państw Zachodniej Europy. Można więc śmiało powiedzieć, że pewien niedorozwój naszego sektora bankowego to oczywiste następstwo tego, że ów sektor jest bardzo młody, i że pewne pomysły oraz technologie, popularne i powszec