Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl >Artykuły dla kategorii ‘Sektor bankowy

Co powinniśmy wiedzieć o obecnej sytuacji w sektorze kredytów?

Coraz więcej rozmawia się ostatnio o ewidentnym i niewątpliwym kryzysie, jaki przechodzi branża usług takich, jak szeroko rozumiane pożyczki oraz kredyty. Nie będziemy się tutaj wdawać w roztrząsanie przyczyn i powodów, dla jakich ów kryzys zaistniał, ponieważ takie rozważania wykraczają niestety poza zakres moich możliwości i kompetencji. Chciałbym skupić się jedynie na rozmaitych przejawach owego kryzysu oraz na tym, czy kryzys wpłynie w jakiś trwały sposób na segment usług takich, jak szeroko rozumiane pożyczki oraz kredyty. Sprawa, wbrew wszelkim pozorom, jest bardzo skomplikowana i niełatwa do rzetelnej analizy, jednak mimo to chciałbym pokusić się, aby z j

Jakie są najważniejsze zasady, jakie należy znać przy kredycie

Wiadomo powszechnie że istnieje wiele różnych odmian kryzysu ekonomicznego, oraz że odmiany te różnią się między sobą pod wieloma rozmaitymi względami. Można, na przykład, posegregować owe odmiany kryzysu ekonomicznego ze względu na sposób powstania albo na skalę samego zjawiska oraz skalę jego krótkotrwałych i długotrwałych konsekwencji i rezultatów.  Jednak i w tym punkcie stanowiska wszelakich znawców i specjalistów bywają bardzo rozbieżne: niektórzy podzielają pogląd wyrażony powyżej, inni znów stoją na stanowisku, że na miano kryzysu ekonomicznego zasługują wyłącznie te sytuacje, które znacząco oddziaływają na najważniejsze dziedziny ekonomii,

O czym należy pamiętać, biorąc kredyty w dzisiejszych czasach?

Nie trzeba chyba przekonywać nikogo, że nie ma i nigdy nie było takiego kryzysu ekonomicznego, który nie wpłynąłby, w sposób taki czy inny, na wszystkie lub chociaż niemal wszystkie bardziej istotne dziedziny szeroko rozumianej ekonomii. Z całą więc pewnością ostatni kryzys, o wiele potężniejszy i bardziej niszczycielski niż ogromna większość poprzednich, nie okaże się wyjątkiem od tej reguły. Można więc chyba śmiało zaryzykować twierdzenie, że jakieś przejawy destruktywnego wpływu ostatniego kryzysu z całą pewnością się pojawiają, i że, być może, będą to przejawy bardzo poważne i niebezpieczne. Nie wiemy jednak nadal, jakie dokładnie będą te prz