Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Rynek walutowy > Kuna chorwacka

Kiedy koncesja może być cofnięta?

Cofnięcie koncesji następuje w przypadku wydania prawomocnego orzeczenia, które zakazuje przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. Drugą sytuacją, w jakiej organ koncesyjny jest zobowiązany do cofnięcia koncesji jest niepodjęcie przez przedsiębiorcę w wyznaczonym terminie działalności gospodarczej, albo trwale zaprzestanie jej prowadzenia. Są to sytuacje, w których udzielenie koncesji traci sens, więc organ koncesyjny jest z mocy prawa zobowiązany do jej cofnięcia. Fakultatywne cofnięcie koncesji jest natomiast możliwe w przypadku rażącego naruszenia warunków wykonywania koncesjonowanej działalności oraz nieusunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. W dwóch wspomnianych sytuacjach organ koncesyjny nie musi cofać koncesji. Może też zmienić jej zakres. Wybór konsekwencji wystąpienia wspomnianych przesłanek należy do uznania organu koncesyjnego.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.