Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Zarabianie i oszczędzanie > Motywacja do oszczędzania

Klauzule abuzywne i ich cechy

Abuzywne klauzule umowne są zwane także niedozwolonymi postanowieniami umownymi. Dotyczą one umów z konsumentami. Do charakterystycznych cech klauzul abuzywnych należy brak indywidualnego uzgodnienia z konsumentem oraz kształtowanie praw i obowiązków konsumenckich sprzecznie z dobrymi obyczajami. Klauzule abuzywne rażąco naruszają jego interesy. Abuzywna klauzula umowna może dotyczyć także świadczenia głównego (np. zapłaty ceny), jeśli tylko została ustalona w niejednoznaczny sposób. Brak indywidualnego uzgodnienia polega na tym, że konsument nie miał rzeczywistego wpływu na treść danej klauzuli. Najczęściej charakter ten mają postanowienia umowy przejęte z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez przedsiębiorcę. Zgodność klauzuli z dobrymi obyczajami jest oceniana z uwzględnieniem stanu z chwili zawarcia umowy.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.