Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Sektor bankowy > Dlaczego polskie banki mają się dobrze?

Konflikt wzorców przedsiębiorców

Kiedy przedsiębiorcy posługują się wzorcami umownymi, między dokumentami stosowanymi przez kontrahentów może dojść do konfliktów. Dlatego też ustawodawca przyjął zasadę, że w razie sprzeczności wzorców umownych przedsiębiorców wiążące są tylko te postanowienia, które nie są ze sobą sprzeczne. Innymi słowy, umowa między kontrahentami nie obejmuje postanowień wzorców pozostających ze sobą w sprzeczności. Zasada ta ma zastosowanie wtedy, gdy żaden z przedsiębiorców nie zawiadomi drugiej strony o tym, że nie zamierza zawierać umowy na takich warunkach. Zawiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu oferty. Zasady dotyczące sprzeczności wzorców umownych w przypadku obrotu profesjonalnego, są nieco inne niż w przypadku obrotu półprofesjonalnego, czyli konsumenckiego. W pierwszym przypadku stronami są przedsiębiorcy, zaś w drugim przedsiębiorca i konsument.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.