Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Kryzys finansowy > Jak Polska odczuwa kryzys ekonomiczny?

Kontrolowanie koncesjonariuszy

Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej nosi nazwę koncesjonariusza. Podlega on kontroli wykonywanej przez organ koncesyjny. Organ administracji publicznej, który udzielił koncesji ma możliwość dokonania oceny zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją. Ponadto organ koncesyjny może kontrolować przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia obronności, bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa i dóbr osobistych obywateli. Organ koncesyjny nie przeprowadza kontroli samodzielnie, tylko upoważnia do tego odpowiednie osoby. Osoby upoważnione mogą żądać wyjaśnień (ustnych, pisemnych), okazania dokumentów bądź udostępnienia danych, które mają związek z przedmiotem kontroli. Osoby uprawnione mogą również wejść na teren miejsca wykonywania koncesjonowanej działalności.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.