Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Podatki > Zwrot podatku

Kryzys a polskie kredyty i pożyczki

Bardzo często rozmawia się o tym, w jakim stanie znajduje się polska branża usług takich, jak szeroko rozumiane pożyczki oraz kredyty. Jest rzeczą niewątpliwą, że w rezultacie ostatniego kryzysu ekonomicznego, który objął sobą ogromną większość naszego świata, i u nas doszło do pewnych utrudnień i komplikacji, które jednak, jak mówią nam fachowcy, są jedynie chwilowe i które prędzej lub później po prostu przeminą.

Oczywiście, obecna sytuacja stwarza analitykowi pewne specjalne trudności, polegające w istocie jedynie na tym, aby trafnie odróżnić trwałe zjawiska i tendencje od tych, które są jedynie chwilowym następstwem komplikacji spowodowanych przez kryzys ekonomiczny.

Niektórzy specjaliści od ekonomii są zdania, że kryzys ekonomiczny nie tylko znacznie osłabił światową gospodarkę, ale również ujawnił niewydolność aktualnej wersji kapitalizmu, co w oczywisty sposób musi, prędzej lub później, doprowadzić do jakichś fundamentalnych reform i przemian. Jednak inni specjaliści nie zgadzają się z tym stanowiskiem i dowodzą, że kryzys był następstwem pewnych wieloletnich zaniedbań i błędów, które żadnym sposobem nie mogą zostać uznane za jakieś trwałe elementy obecnej postaci kapitalizmu. Jak z tym jest, tego tak naprawdę nie wiadomo, i to jest kolejny czynnik, który sprawia, że wszelkie diagnozy oraz prognozy są obarczone stosunkowo dużym ryzykiem błędu.

Jeśli zaś mielibyśmy wierzyć jedynie tak zwanym obiektywnym danym i wskaźnikom, to niechybnie przyjdziemy do wniosku, że stan polskiego sektora kredytów i pożyczek jest dość dobry.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.