Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Podatki > Składanie rozliczenia podatkowego

Legalna definicja przedsiębiorcy

Legalna definicja przedsiębiorcy została zamieszczona w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawodawca definiuje przedsiębiorcę stosując typ definicji zwany definicją przez wyliczenie. Do kręgu przedsiębiorców są zaliczane osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne. Ostatnie z wymienionych podmiotów są zorganizowanymi jednostkami, które choć posiadają zdolność prawną, nie mają osobowości prawnej. Ustawodawca dopuszcza, aby były one podmiotem praw i obowiązków. Nie przyznaje im natomiast osobowości prawnej, a zatem nie mogą one kreować relacji charakterystycznych wyłącznie dla osób prawnych (np. zaciągać zobowiązań). Podmiotami, które faktycznie działają są osoby fizyczne występujące w ich układzie (np. wspólnicy). Warunkiem uznania każdego z wymienionych wyżej podmiotów za przedsiębiorcę jest wykonywanie przez niego we własnym imieniu działalności gospodarczej. Należy rozumieć działalność gospodarczą w znaczeniu wąskim, wskazanym w definicji legalnej zamieszczonej w tej samej ustawie.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.