Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Sektor bankowy > Jaka będzie przyszłość polskiego sektora bankowego?

Likwidacja oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Podstawowe założenie jest takie, że przedsiębiorca zagraniczny w celu uzyskania jak największych zysków będzie prowadził oddział w Polsce przez czas nieokreślony, czyli jak najdłużej. Niemniej pewne sytuacje prawne i faktyczne mogą doprowadzić ostatecznie do likwidacji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego. Należy dodać, że likwidacja może nastąpić nie tylko w wyniku decyzji samego przedsiębiorcy, ale także w wyniku decyzji administracyjnej wydanej przez ministra gospodarki. Minister wydaje decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez zagranicznego przedsiębiorcę w ramach oddziału. Wspomniana decyzja administracyjna może być wydana w przypadku rażącego naruszania prawa polskiego, niewykonywania obowiązków przez przedsiębiorcę, utracenie przez przedsiębiorcę prawa wykonywania działalności gospodarczej, albo w przypadku gdy dalsze prowadzenie działalności zagraża ważnemu interesowi publicznemu.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.