Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Sektor bankowy > Na co należy uważać, decydując się dzisiaj na kredyt?

Negotiorum gestor w obrocie gospodarczym

W obrocie gospodarczym można spotkać się z sytuacjami, gdy jakaś osoba prowadzi cudzą sprawę mimo braku zlecenia. Nosi ona nazwę negotiorum gestora. Zgodnie z obowiązującym prawem przyjmuje się, że powinna ona działać z korzyścią dla osoby, której sprawę prowadzi i według jej prawdopodobnej woli. Negotiorum gestor jest ponadto zobowiązany do zachowania należytej staranności. Nie ma natomiast obowiązku osiągnięcia określonego celu, co wynika z podobieństwa jego działań do pracy zleceniobiorcy. Negotiorum gestor powinien powiadomić osobę, której sprawę prowadzi o podjętych działaniach oczekując jej zleceń. Może też prowadzić jej sprawę dopóki dana osoba sama nie będzie w stanie tego robić. Choć brak umownego obowiązku prowadzenia zlecenia, na negotiorum gestorze spoczywa obowiązek wykonania rachunku z zarządu oraz wydania wszystkich korzyści uzyskanych przy prowadzeniu sprawy. Ma on prawo do zwrotu uzasadnionych nakładów i wydatków z ustawowymi odsetkami, a także zwolnienia od zobowiązań zaciągniętych przy wykonywaniu czynności bez zlecenia. Jest to kolejne podobieństwo do zleceniobiorcy. Prawo to nie przysługuje w przypadku prowadzenia cudzej sprawy wbrew woli tej osoby.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.