Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Biznes > Obowiązki przedsiębiorcy zagranicznego

Obowiązki przedsiębiorcy zagranicznego

Poza obowiązkami związanymi z rejestracją w KRS oraz ze złożeniem wymaganych dokumentów dotyczących prowadzonej działalności na przedsiębiorcy zagranicznym prowadzącym oddział w Polsce ciąży jeszcze szereg innych obowiązków. Jednym z nich jest używanie do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego łącznie z nazwą formy prawnej przetłumaczoną na język polski. Do nazwy trzeba dodać zwrot „oddział w Polsce”. Przedsiębiorca prowadzi w Polsce działalność gospodarczą, bądź co bądź w formie oddziału, ale prawnie i faktycznie nie ma to większego znaczenia. Stąd też powinien on prowadzić oddzielną rachunkowość dla tego oddziału. Rachunkowość musi być prowadzona w języku polskim i zgodnie z przepisami o rachunkowości obowiązującymi aktualnie w Polsce. Trzecim ważnym obowiązkiem jest zgłaszanie ministrowi gospodarki zmian stanu faktycznego i prawnego dotyczących prowadzonej działalności w ciągu 14 dni od ich wystąpienia.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.