Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Podatki > Podatek za samochód

Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce przez zagraniczne przedsiębiorstwa jest możliwe w formie oddziałów. Odbywa się to na zasadzie wzajemności, albo na postawie ratyfikowanych umów międzynarodowych. Zasada wzajemności polega na tym, że określone państwo w swoim porządku prawnym dopuszcza możliwość tworzenia oddziałów przedsiębiorstw mających siedzibę w innym państwie. W zamian za to podobne rozwiązanie zostaje wprowadzone także w tym drugim państwie. Przedsiębiorca zagraniczny, którzy tworzy w Polsce oddział może prowadzić działalność w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności w państwie, gdzie ma on swoją siedzibę. Przedsiębiorca zagraniczny, który tworzy oddział ma obowiązek ustanowienia osoby upoważnionej do reprezentowania go w oddziale. Musi on także uzyskać wpis oddziału do rejestru przedsiębiorców.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.