Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Konta bankowe > Konto w SKOK

Odmowa a wstrzymanie udzielenia koncesji

Organ koncesyjny może odmówić udzielenia koncesji, może ograniczyć jej zakres, albo w uzasadnionych przypadkach odmówić zmiany koncesji. Odmowa zmiany i udzielenia, albo ograniczenie zakresu koncesji może nastąpić w sytuacji, gdy jest to uzasadnione niespełnieniem warunków wykonywania działalności gospodarczej, jaka jest objęta koncesją, albo z uwagi na zagrożenie obronności bądź bezpieczeństwa państwa i obywateli. Uzasadnieniem odmowy udzielenia koncesji jest w przypadku ich ograniczonej liczby udzielenie jej innemu przedsiębiorcy w drodze przetargu. Przepisy szczególne mogą ponadto określać inne przypadki, kiedy może zostać wydana decyzja o odmowie udzielenia lub zmiany oraz o ograniczeniu zakresu koncesji. Wstrzymanie udzielenia koncesji jest natomiast kompetencją przysługującą organowi koncesyjnemu w sytuacji zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa i obywateli. Decyzja powinna zostać ogłoszona w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.