Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Biznes > Ubezpieczenie przedmiotu leasingu

Odsetki ustawowe a maksymalne

Odsetki ustawowe są innym rodzajem odsetek niż maksymalne. Oba typy zostały określone w przepisach Kodeksu Cywilnego. Odsetki ustawowe są określane przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Od grudnia 2014 roku obowiązuje stopa procentowa wynosząca 8%. Z kolei wysokość odsetek maksymalnych jest zależna od wartości stopy kredytu lombardowego. Wynosi ona czterokrotność podanego wskaźnika, zatem stale się zmienia. Obecnie stopa odsetek maksymalnych wynosi 10%. Odsetki ustawowe znajdują zastosowanie wtedy, gdy strony w umowie ustaliły, że przysługują im odsetki (np. za pożyczkę), ale nie ustaliły wysokości stopy procentowej. Z kolei maksymalne odsetki to limit ustalony przez ustawodawcę, aby zapobiegać nadmiernemu obciążeniu dłużnika. Jeżeli strony ustaliły stopę odsetek przewyższającą wartość stopy procentowej maksymalnych odsetek, to i tak obowiązują odsetki maksymalne. Sama ustawa może przewidywać obowiązek płacenia odsetek. Przykładem są odsetki za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania pieniężnego. W takiej sytuacji obowiązują odsetki ustawowe zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.