Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Konta bankowe > Konto walutowe

Organy koncesyjne w Polsce

Organy koncesyjny jest to organ administracji publicznej, który jest upoważniony do udzielenia koncesji. Do jego kompetencji należy również odmowa udzielania koncesji oraz jej zmiana i cofanie. W Polsce głównym organem koncesyjnym jest minister, który jest właściwy do spraw objętych działalnością gospodarczą wymagającą uzyskania koncesji. Do organów koncesyjnych należą zatem Minister Środowiska i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Inne organy koncesyjne to Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który wydaje koncesje na prowadzenie działalności związanej z paliwami płynnymi. Kompetencję do wydawania kompetencji ma też Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz wojewoda i starosta. Koncesja jest jedną z form reglamentacji działalności gospodarczej obok licencji, zgody i zezwolenia.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.