Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Kryzys finansowy > Krótki tekst o skutkach kryzysu

Podstawowe informacje o leasingu

Leasing jest jedną z umów handlowych, które zostały uregulowane w Kodeksie Cywilnym. Umowa leasingu zawiera zobowiązanie finansującego do nabycia rzeczy i oddania jej korzystającemu. Leasing dotyczy zatem dwóch stron, czyli finansującego, którym z reguły jest firma leasingowa oraz korzystającego, którym przeważnie jest przedsiębiorca. Finansujący zobowiązuje się do nabycia rzeczy od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w umowie leasingu. W zależności od ustaleń stron rzecz jest oddawana korzystającemu do używania, albo do używania i pobierania pożytków. W pierwszym przypadku leasing będzie podobny do najmu, zaś w drugim do dzierżawy, ale bez względu na podobieństwa i tak pozostanie odrębnym typem umowy nazwanej, co wynika z szeregu innych odrębności. Zobowiązanie przedsiębiorcy, czyli korzystającego polega natomiast na zapłaceniu finansującemu wynagrodzenia pieniężnego w uzgodnionych ratach.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.