Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Kryzys finansowy > Polski sektor usług bankowych w czasach kryzysu

Prawo do uzyskania interpretacji prawa

Przedsiębiorca ma prawo do uzyskania interpretacji przepisów. Wniosek o interpretację można złożyć do właściwego organu administracji publicznej, albo do państwowej jednostki organizacyjnej. Interpretacja może dotyczyć zakresu i sposobu stosowania przepisów, z jakich wynika obowiązek uiszczania pewnych świadczeń przez przedsiębiorcę (np. cła, podatków, innych danin publicznych, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenia zdrowotne). Wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć już zaistniałego stanu faktycznego (np. wątpliwość co do wysokości cła, co jakiego został zobowiązany przedsiębiorstwa), albo przyszłego zdarzenia (np. wysokość składki na ubezpieczenie społeczne, którą dopiero będzie musiał zapłacić w przyszłości). Przedsiębiorca, który składa wniosek musi przedstawić nie tylko stan faktyczny, albo przyszłe zdarzenie, ale również własne stanowisko w danej sprawie. Interpretacja wydana przez organ administracji publicznej nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy. Niemniej w razie dostosowania się do niej nie może on ponieść negatywnych skutków wynikających z zastosowania się do wydanej interpretacji.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.