Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Sektor bankowy > Co powinniśmy wiedzieć o obecnej sytuacji w sektorze kredytów?

Problem niezgodności danych w CEIDG

Dane zamieszczone w CEIDG muszą być zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Jeżeli powstaje niezgodność to administracja ma problem. Można rozwiązać go na dwa sposoby. Jeśli wpis zawiera oczywiste błędy, albo występuje niezgodność z treścią wniosku lub stanem faktycznym wynikającym z innych publicznych rejestrów, to dane są poprawiane z urzędu przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Minister wydaje postanowienie, które jest doręczane przedsiębiorcy. Należy dodać, że oczywiste pomyłki to takie, które można wywnioskować z treści innych danych dostępnych dla organu administracji. W razie gdy niezgodności nie są oczywiste konieczne jest wezwanie przedsiębiorcy do dokonania zmiany wpisu. Przedsiębiorca powinien dopełnić formalności w ciągu 7 dni. Jeśli nie wywiąże się z tego obowiązku w terminie minister może wykreślić przedsiębiorcę z CEIDG.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.