Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Ekonomia > Konflikt wzorców przedsiębiorców

Produkt niebezpieczny i szkoda

Producent produktu niebezpiecznego ponosi odpowiedzialność za szkodę, która została wyrządzona przez ten produkt. Produktem może być każda rzecz ruchoma, a także zwierzę i energia elektryczna, ale nie gaz. Tylko zwierzę i energię elektryczną ustawodawca uznał za produkt niebezpieczny, co wynika z literalnego brzmienia przepisów. Za produkt niebezpieczny można uznać krew produkowaną w banku krwi oraz organy przeznaczone do transplantacji. Producent odpowiada za szkodę na mieniu, ale tylko wtedy, gdy zniszczona lub uszkodzona rzecz jest zwykle przeznaczona do osobistego użytku oraz w taki sposób korzystał z niej poszkodowany. Nie zawsze odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny jest ponoszona przez producenta. Może on uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli udowodni że nie wprowadził produktu niebezpiecznego do obrotu, albo że wprowadzenie do obrotu nastąpiło poza zakresem gospodarczej działalności producenta.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.