Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Biznes > Obowiązki przedsiębiorcy zagranicznego

Promesa koncesji – co to jest?

Promesa koncesji jest przykładem przyrzeczenia publicznego w prawie administracyjnym. Promesa polega na tym, że organ koncesyjny zobowiązuje się składając oświadczenie woli w stosunku do przedsiębiorcy, że udzieli koncesji w określonym terminie, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów prawnych i faktycznych. Promesa jest często określana mianem przyrzeczenia wydania koncesji. Uzasadnieniem dla udzielenia promesy koncesji stała się przede wszystkim ochrona interesu ekonomicznego przedsiębiorcy. Promesa chroni przedsiębiorcę przed negatywnymi konsekwencjami nieudzielenia koncesji. Ubieganie się o jej udzielenie wiąże się z reguły z dokonaniem poważnych nakładów finansowych związanych m.in. ze zorganizowaniem kadry i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Przyrzeczenie ze strony organu koncesyjnego pomaga w zapobieganiu pewnych strat finansowych, jakie mogą wystąpić w wyniku odmowy udzielenia koncesji.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.