Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Kredyty > Kredyt w SKOK

Prowizja dla komisanta

Prowizja jest wynagrodzeniem przysługującym komisantowi. Roszczenie o zapłatę prowizji zostaje nabyte przez komisanta w momencie otrzymania przez komitenta rzeczy lub ceny, w zależności od tego, czy komisant zobowiązał się do kupna czy sprzedaży. Umowa komisu może być wykonana częściami. W takim przypadku roszczenie o prowizję jest nabywane przez komisanta w miarę wykonywania umowy. Do prawidłowego wykonania umowy konieczne jest współdziałanie komisanta i komitenta. Nie byłoby sprawiedliwe, gdyby z powodu braku aktywności ze strony komitenta komisant nie otrzymał wynagrodzenia za dokonane czynności. Tak też uważa ustawodawca, który przyznaje komisantowi prawo do żądania prowizji również w przypadku, gdy umowa komisu nie została wykonana z przyczyn leżących po stronie jego kontrahenta. Komisant ma na zabezpieczenie swoich roszczeń ustawowe prawo zastawu na rzeczach, które są przedmiotem umowy. Prawo to przysługuje mu dopóki może nimi rozporządzać za pomocą dokumentów, albo znajdują się u niego lub u dzierżyciela działającego w jego imieniu.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.