Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Konta bankowe > Konto w SKOK

Przedsiębiorca zagraniczny w Polsce

Ustawodawca nakłada na przedsiębiorcę zagranicznego szereg obowiązków związanych z prowadzeniem w Polsce działalności w formie oddziału. Pierwszy typ obowiązków jest ściśle związany z Krajowym Rejestrem Sądowym. Drugi typ obowiązków dotyczy natomiast ujawnienia odpowiednim organom administracji publicznych dane osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy. Trzeba załączyć do informacji wzór podpisu tej osoby poświadczony notarialnie. Jeżeli zagraniczny przedsiębiorca działa na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu trzeba złożyć odpisy wspomnianych dokumentów do akt rejestrowych oddziału łącznie z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. W przypadku, gdy działalność jest prowadzona na podstawie wpisu do rejestru, do wspomnianych dokumentów trzeba załączyć odpis z rejestru z uwierzytelnionym tłumaczeniem sporządzonym w języku polskim.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.