Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Kryzys finansowy > Informacje na temat kryzysu

Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego

Przedstawicielstwo z siedzibą na terytorium Polski może być utworzone w zasadzie przez każdego przedsiębiorcę zagranicznego. Należy jednak dodać, że w ramach przedstawicielstwa można prowadzić wyłącznie działalność polegającą na promowaniu przedsiębiorcy i reklamie. Przedstawicielstwo może być utworzone zarówno przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w innym państwie, jak i przez zagraniczne osoby prawne. Przedsiębiorca, który chce utworzyć przedstawicielstwo musi uzyskać wpis do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonego przez ministra gospodarki. Utworzenie przedstawicielstwa przez bank zagraniczny czy też instytucję kredytową również wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw. Wpis jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zagranicznego, zgodnie z treścią wspomnianego wniosku.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.