Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Kryzys finansowy > Kryzysowe komplikacje w gospodarce

Rozliczenia zleceniodawcy i zleceniobiorcy

Zleceniobiorca ponosi zaostrzoną odpowiedzialność w razie, gdy powierzył zlecenie zastępcy nie mając do tego uprawnienia, a rzecz przekazana mu przez zleceniodawcę uległa zniszczeniu lub utracie podczas wykonywania zlecenia przez zastępcę. Przypadek ten nosi nazwę casus mixtus. W takiej sytuacji zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie, chyba że udowodni, że nastąpiłyby one również w sytuacji, gdyby wykonał zlecenie osobiście. W praktyce udowodnienie takiej okoliczności jest wręcz niemożliwe. Oprócz odpowiedzialności zleceniobiorcy za wykonanie zlecenia, ciążą na nim pewne obowiązki. Zleceniobiorca ma obowiązek udzielania zleceniodawcy informacji o wykonaniu zlecenia, a po jego wykonaniu lub rozwiązaniu umowy powinien złożyć sprawozdanie oraz wydać wszystko, co uzyskał dla zleceniodawcy. Nawet rzeczy uzyskane w imieniu własnym, ale w wykonaniu zlecenia na rzecz zleceniodawcy powinny być mu wydane. Zleceniobiorca nie może używać rzeczy i pieniędzy zleceniodawcy we własnym interesie. Powinien dodatkowo płacić odsetki ustawowe od sum, które zostały zatrzymane ponad potrzebę. Zleceniobiorca posiada jednak także pewne prawa, w tym uprawnienie do zwrotu wydatków poczynionych w celu należytego wykonania zlecenia wraz z ustawowymi odsetkami. Może on także żądać zaliczki oraz zwolnienia z zobowiązań zaciągniętych we własnym imieniu, ale w celu wykonania zlecenia.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.