Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Kryzys finansowy > Polski sektor usług bankowych w czasach kryzysu

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu

Przedmiot leasingu powinien być ubezpieczony, na wypadek kradzieży, uszkodzenia, albo innego zdarzenia powodującego utratę rzeczy bądź jej uszkodzenie. Z reguły kwestia ubezpieczenia jest uregulowana między stronami umowy leasingu w treści postanowień umownych. Należy dodać, że przedmiot leasingu jest własnością firmy leasingowej. Korzystający nie posiada żadnego tytułu prawnego poza tym, że może korzystać z przekazanej mu rzeczy i pobierać z niej pożytki, jeśli umowa na to zezwala i w takich granicach jak ustalono w umowie. Zapewnienie odpowiedniego ubezpieczenia leży głównie w interesie właściciela, czyli firmy leasingowej. Niemniej ciężar ekonomiczny związany z opłacaniem składek obciąża leasingobiorcę, który płaci składki ubezpieczeniowe wliczone w ratę leasingową. Jeżeli korzystający ma płacić składki ubezpieczeniowe, trzeba umieścić odpowiednią klauzulę w umowie leasingu.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.