Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Finanse > Umowa zlecenia w obrocie gospodarczym

Udzielenie koncesji w drodze przetargu

Liczba koncesji może być ograniczona, co należy ogłosić w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Obowiązek ten ciąży na odpowiednim organie koncesyjnym kompetentnym do wydania określonego rodzaju koncesji. W ogłoszeniu trzeba zawrzeć informację o przedmiocie i zakresie działalności gospodarczej, liczbę koncesji, szczególnych warunkach wykonywania działalności gospodarczej, terminie i miejscu składania wniosków, czasie udzielenia koncesji i wymaganych dokumentach i informacjach dodatkowych. Przetarg na udzielenie koncesji jest ogłaszany także w „Monitorze Polskim” oraz przeprowadzany przez organ koncesyjny. Wybiera on oferty w liczbie zgodnej z liczbą możliwych do udzielenia koncesji. Przedsiębiorcy składają oferty w zapieczętowanych kopertach, w języku polskim, w terminie, miejscu i formie określonych w ogłoszeniu.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.