Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Zarabianie i oszczędzanie > Oszczędna jazda samochodem

Umowa komisu w obrocie gospodarczym

Umowa komisu polega na tym, że komisant zobowiązuje się w zamian za prowizję do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek komitenta. Komisant jest przedsiębiorcą, który działa w imieniu własnym, ale na rzecz osoby fizycznej lub prawnej. Umowa komisu dotyczy wyłącznie sprzedaży, co odróżnia ją od umowy zlecenia. Co więcej, sprzedaż może obejmować wyłącznie rzeczy ruchome. Komisant powinien wydać komitentowi rzeczy lub pieniądze, które uzyskał przy wykonaniu zlecenia dla niego, w tym wierzytelności. Komisant powinien zawierać umowy sprzedaży zgodnie z warunkami ustalonymi przez komitenta. Gdyby jednak udało mu się zawrzeć bardziej korzystną umowę, to i tak uzyskane z tego tytułu korzyści musi przekazać komitentowi, Gdyby zaś sprzedał rzecz poniżej ceny ustalonej przez komitenta, powinien zapłacić mu różnicę. Inaczej jest w przypadku nabycia rzeczy powyżej ceny określonej przez komitenta. W takiej sytuacji komisant musi o tym niezwłocznie powiadomić komitenta i jeżeli nie zgłosi on sprzeciwu, domniemywa się jego zgodę. Żądanie różnicy ceny i odmowa zgody na wyższą cenę nie przysługują komitentowi w jednym przypadku.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.