Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Kredyty i pożyczki > Co jest zagrożeniem dla polskich kredytów?

Umowa rachunku bankowego i jej cechy

Umowa rachunku bankowego jest zawierana przez bank. Drugą stroną umowy może być osoba fizyczna lub prawna, która staje się posiadaczem rachunku. Umowa rachunku bankowego może być zawarta na określony lub nieokreślony czas. Jej celem jest przechowywanie środków pieniężnych posiadacza rachunku i przeprowadzania na jego zlecenie pieniężnych rozliczeń przez bank. Może on czasowo obracać wolne środki pieniężnego znajdujące się na rachunku bankowym. Ma on jednak obowiązek ich zwrotu w całości bądź w części na żądanie posiadacza. Strony mogą w umowie postanowić, że obowiązek zwrotu środków będzie zależny od wypowiedzenia. Bank może odmówić wykonania zlecenia posiadacza rachunku, ale tylko wtedy, jeśli zezwala na to przepis prawa. W przypadku, gdy umowa została zawarta na czas nieokreślony bank ma obowiązek informowania posiadacza rachunku o każdej zmianie stanu rachunku bankowego. Ma on obowiązek przesyłania bezpłatnie wyciągu z rachunku wraz z informacją o zmianach i określeniem salda. Najczęściej jednak obowiązek ten jest modyfikowany w umowie, co wynika z powszechności bankowości elektronicznej.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.