Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Kredyty > Wysokość zarobków a kredyt

Umowa sprzeczna z wzorcem

Wzorce umowne mogą przyjmować postać wzoru umowy, ale nie tylko. Przedsiębiorcy korzystają również z regulaminów i ogólnych warunków umów, które pełnią rolę załącznika do umowy. Może się zatem zdarzyć, że treść umowy będzie sprzeczna z treścią postanowień zawartych we wzorcu. W takiej sytuacji uważa się, że wiążąca jest umowa. Sprzeczność może wynikać z literalnego brzmienia postanowień umowy i wzorca. Może ona także być konsekwencją interpretacji postanowień wspomnianych dokumentów. Przedsiębiorca powinien dołożyć starań, aby treść wzorca i umowy była sformułowana jednoznacznie i zrozumiale. Za wypełnieniem wspomnianego obowiązku przemawia także zasada, zgodnie z którą postanowienia niejednoznaczne należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. Zasada ta nie znajduje zastosowania w przypadku postępowania w sprawie o uznanie klauzuli wzorca umownego za niedozwoloną. Wspomniana reguła nie dotyczy też przedsiębiorców.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.