Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Rynek walutowy > Funt brytyjski

Umowa zlecenia a czynności faktyczne

Zasadniczo umowa zlecenia jest zawierana w celu dokonywania czynności prawnych. Niemniej jednak ustawodawca przewidział pewną furtkę dla osób, które chcą powierzyć innej osobie wykonanie czynności faktycznych. Do umów o świadczenie usług zaliczanych do tzw. umów nienazwanych należy zatem stosować odpowiednio przepisy dotyczące umowy zlecenie. Umowy nienazwane to takie, które nie zostały uregulowane w Kodeksie Cywilnym, ani innymi przepisami (np. odrębnymi ustawami). Roszczenia przedawniają się z upływem dwóch lat, ale nie wszystkie. Termin ten dotyczy roszczeń o wynagrodzenie i zwrot wydatków oraz z tytułu udzielonych zaliczek osobom zajmującym się stale lub w ramach przedsiębiorstwa wykonywaniem określonych czynności. Dwuletni termin przedawnienia obejmuje też roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, nauki i wychowania. Są to przykłady czynności faktycznych, których wykonywanie może zostać powierzone w drodze umowy zlecenia. Dwuletni termin obejmuje wspomniane roszczenia wyłącznie wtedy, gdy osoby wykonujące czynność trudnią się zawodowo taką działalnością, albo utrzymują zakład, gdzie takie usługi są świadczone.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.