Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Gospodarka > Działalność regulowana – czym się charakteryzuje?

Umowa zlecenia w obrocie gospodarczym

Umowa zlecenie polega na tym, że zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania czynności prawnej dla zleceniodawcy. Zlecenie obejmuje pełnomocnictwo do dokonania czynności w imieniu dającego zlecenie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej. Jeśli strony nie ustaliły między sobą, że zlecenie będzie nieodpłatne uznaje się, że jest odpłatne. Zleceniobiorcy należy się wtedy wynagrodzenie, które odpowiada wykonanej przez niego pracy. Osoba trudniąca się załatwianiem czynności zawodowo powinna zawiadomić o nieprzyjęciu zlecenia niezwłocznie niedoszłego zleceniodawcę. Obowiązek ten dotyczy również osoby, która oświadczyła gotowość załatwienia czynności określonego rodzaju. Powodem nieprzyjęcia zlecenia może być np. brak czasu, albo brak kompetencji. Zleceniodawca może wskazać zleceniobiorcy sposób wykonania zlecenia. Niemniej zleceniobiorca może bez wcześniejszej zgody wybrać inną metodę, jeśli nie mógł jej uzyskać, a zmiana jest uzasadniona. Chodzi o takie sytuacje, w których konieczne jest zastosowanie innego sposobu i zleceniobiorca może słusznie przypuszczać, że uzyskałby zgodę zleceniodawcy, gdyby wiedział on o zaistniałym stanie rzeczy.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.