Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Rynek walutowy > Korona szwedzka

Wykreślenie wpisu a usunięcie danych

Wniosek o wykreślenie wpisu złożony przez przedsiębiorcę powoduje usunięcie wpisu, ale nie powoduje usunięcia danych z ewidencji. Należy dodać, że wykreślenie wpisu przedsiębiorcy z CEIDG może nastąpić nie tylko na wniosek, ale i z urzędu. Wykreślenie wpisu z urzędu następuje w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki. Przesłanką do wydania decyzji o wykreśleniu wpisu jest prawomocne orzeczenie zakazu wykonywania działalności gospodarczej względem danej osoby, wpisanie jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej z przekształcenia działalności prowadzonej przez osobę fizyczną, a także stwierdzenie trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Wpis jest wykreślany z urzędu także w przypadku, gdy został dokonany niezgodnie z prawem, albo gdy przedsiębiorca utracił uprawnienie do prowadzenia określonej działalności.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.