Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Kredyty > Kontakt z pracodawcą przed udzieleniem pożyczki

Wzorce umowne a konsumenci

Konsument jest chroniony przez ustawodawcę trochę kosztem przedsiębiorcy. Profesjonalista świadczący usługi lub oferujący sprzedaż towarów powinien znać swoje obowiązki względem konsumentów i je respektować. W przeciwnym razie może narazić się na straty. W obrocie z konsumentami nie wystarczy wywieszenie regulaminu czy ogólnych warunków umowy w siedzibie przedsiębiorcy. Wyjątkiem od tej zasady są umowy bagatelne, czyli takie, które są zawierane w drobnych sprawach bieżących życia codziennego. Tytułem przykładu można wskazać zakup biletu do kina, zakupy w sklepie spożywczym i tak dalej. Wzorce umowne mogą mieć postać papierową lub też elektroniczną. Coraz częściej przedsiębiorcy korzystają z nowoczesnych technologii, co jest ekonomiczne i bardzo komfortowe. Jeżeli posługują się oni wzorcem umowy w formie elektronicznej powinni udostępnić go drugiej stronie przed zawarciem umowy na trwałym nośniku, np. pamięci pendrive, płycie CD. Chodzi o to, że konsument musi mieć możliwość przechowywania wzorca i odtwarzania go w zwykłym toku czynności. Zasada ta dotyczy także zawierania umów z zastosowaniem wzorca umownego z przedsiębiorcą. Nie wystarczy udostępnienie go na stronie internetowej, ponieważ w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie jest ona trwałym nośnikiem.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.