Znajdujesz się tutaj: rzecznikpodatnikow.pl > Kryzys finansowy na świecie > O czym należy pamiętać, jeśli rozmawiamy o polskim sektorze bankowym?

Zastępca zleceniobiorcy – odpowiedzialność

Zleceniobiorca może wykonać zlecenie samodzielnie i osobiście. Może jednak zlecić jego wykonanie swojemu zastępcy, czyli osobie trzeciej, z którą zleceniodawca nie zawarł umowy. Możliwość powierzenia wykonania zadania osobie trzeciej może wynikać z umowy zlecenia, albo ze zwyczaju (np. wśród adwokatów i radców prawnych). Uzasadnieniem skorzystania z pomocy zastępcy są też okoliczności (np. choroba). Zleceniobiorca powinien wówczas niezwłocznie powiadomić zleceniodawcę o osobie, której powierzył wykonanie zlecenia podając jednocześnie adres jej zamieszkania. Wtedy w razie niewykonania zlecenia przez zastępcę ponosi on odpowiedzialność wyłącznie za winę w wyborze, zwaną culpa in eligendo. Jeśli nie powiadomi on zleceniodawcy to odpowiada solidarnie z zastępcą, który nie wykona lub nienależycie wykona zlecenie.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.